Víkendový přípravný kurz pro snoubence

Děkanátní Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí bude letos pořádat několik víkendových přípravných kurzů pro snoubence.
V případě zájmu se prosím včas přihlaste do kurzu pomocí formuláře na těchto stránkách:

https://www.valmez.dcpr.cz/programy/pro-snoubence/211-p%C5%99%C3%ADprava-na-man%C5%BEelstv%C3%AD-ve-vala%C5%A1sk%C3%A9m-mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD.html

Více info na letáku nebo na stránkách děkanátního Centra pro rodinu.