Příprava snoubenců 2022

Milí snoubenci 

Pokud si chcete v roce 2022 udělit svátost manželství,

připravilo pro Vás děkanátní Centrum pro rodinu

Valašské Meziříčí několik přípravných kurzů,

které jsou nedílnou součástí Vaší přípravy na manželství.