Texty týdne

Čtení z dnešního dne: Úterý 9. 8., svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

1. čtení – Oz 2,16b.17b.21-22; Evangelium – Mt 25,1-13

Komentář k Oz 2,16b.17b.21-22: Mnozí se ptají: Kde byl Bůh v Osvětimi? Patronka Evropy, velká žena židovského národa, nám dává odpověď: zasnoubení se Hospodinu znamená být s Ním tam, kde je zabíjen.

Bible na neděli: 14. 8. 2022, 7. 8. 2022